در صورت نیاز به امکانات بیشتر لطفا در سامانه ثبت نام کنید .قرعه کشی رایگان با استوری فقط مخصوص اعضای سایت میباشد ثبت نامجهت دانلود پیج باید پابلیک باشد و نظرات پست باز باشد . در صورت بسته شدن نظرات یا پرایویت کردن پیج سفارش شما متوقف خواهد شد .


⚠️❌ مهم:کد پیگیری به شماره موبایل ارسال خواهد شد ❌⚠️

جهت دانلود پیج باید پابلیک باشد و لایک ها قابل مشاهده باشد. در غیر این صورت سفارش شما متوقف خواهد شد .


⚠️❌ مهم:کد پیگیری به شماره موبایل ارسال خواهد شد ❌⚠️
جهت دانلود پیج باید پابلیک (عمومی) باشد . در غیر این صورت سفارش شما متوقف خواهد شد .


⚠️❌ مهم:کد پیگیری به شماره موبایل ارسال خواهد شد ❌⚠️جهت دانلود پیج باید پابلیک (عمومی) باشد . در غیر این صورت سفارش شما متوقف خواهد شد .


⚠️❌ مهم:کد پیگیری به شماره موبایل ارسال خواهد شد ❌⚠️